دوربین های شبکه

دوربین مداربسته

WV-SUD638

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک رباتیک Aero-PTZ مقاوم و با دوام مخصوص ضبط وقایع در مراکز امنیتی خاص و نواحی سخت و خشن طراحی شده است.

WV-SBV131M

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک مناسب برای محیط های سخت و دشوار.

WV-SC384

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک اچ دی (HD)

WV-SC385

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک سوپر اچ دی (Super HD)

WV-SC387A

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک اچ دی فوق پویا یا قابلیت پی تی زد (PTZ)

WV-SC588A

دوربین مداربسته تحت شبکه فوق پویا Full HD PTZ

WV-SW152

دوربین مداربسته تحت شبکه فوق پویا و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SW152M

دوربین مداربسته تحت شبکه فوق پویا و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SW155

Super Dynamic HD Vandal Resistant Fixed Dome Network Camera

WV-SW155MA

Super Dynamic HD Vandal Resistant Fixed Dome Network Camera

WV-SW158

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SW395

Super Dynamic Weather Resistant HD Dome Network Camera

WV-SW395A

Super Dynamic Weather Resistant HD Dome Network Camera

WV-SW397B

Super Dynamic Weather Resistant HD PTZ Dome Network Camera

WV-SW458

360-degree Network Camera

WV-SW458MA

360-degree Network Camera

WV-SW598A

Super Dynamic Weather Resistant Full HD PTZ Dome Network Camera

WV-SFV110

Super Dynamic HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFV130

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFN110

Fixed Dome Network Camera

WV-SFN130

Super Dynamic Full HD Dome Network Camera

WV-SF132

Fixed Dome Network Camera

WV-SF135

HD Dome Network Camera

WV-SF138

Super Dynamic Full HD Dome Network Camera

WV-SF438

360-degree Network Camera

WV-SF448E

360-degree Network Camera

WV-SFN310A

Super Dynamic HD Dome Network Camera

WV-SFN311A

Super Dynamic HD Dome Network Camera

WV-SFN311L

Super Dynamic HD Dome Network Camera

WV-SFN480

360-degree Indoor Dome 9 Megapixel Network Camera

WV-SFN531

Super Dynamic Full HD Dome Network Camera

WV-SFN611L

Super Dynamic HD Dome Network Camera

WV-SFN631L

Super Dynamic Full HD Dome Network Camera

WV-SFR310A

Super Dynamic HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFR311A

Super Dynamic HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFR531

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFR611L

Super Dynamic HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFR631L

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SFV310A

Super Dynamic HD Vandal Resistant & Waterproof Dome Network Camera

WV-SFV311A

Super Dynamic HD Vandal Resistant & Waterproof Dome Network Camera

WV-SFV481

360-degree Vandal Resistant Outdoor Dome 9 Megapixel Network Camera

WV-SFV531

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant & Waterproof Dome Network Camera

WV-SFV611L

Super Dynamic HD Vandal Resistant & Waterproof Dome Network Camera

WV-SFV631L

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant & Waterproof Dome Network Camera

WV-SFV631LT

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant & Waterproof Long Focus-Type Dome Network Camera

WV-SFV781L

4K Vandal Resistant Dome Network Camera

WV-SP102

Network Camera

WV-SP105

HD Network Camera

WV-SPN310A

Super Dynamic HD Network Camera

WV-SPN311A

Super Dynamic HD Network Camera

WV-SPN531A

Super Dynamic Full HD Network Camera

WV-SPN611

Super Dynamic HD Network Camera

WV-SPN631

Super Dynamic Full HD Network Camera

WV-SPV781L

4K Vandal Resistant Weatherproof Network Camera

WV-SPW311AL

Super Dynamic HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW312L

HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW531AL

Super Dynamic Full HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW532L

HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW611

Super Dynamic HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW611L

Super Dynamic HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW631L

Super Dynamic Full HD Weatherproof Network Camera

WV-SPW631LT

Super Dynamic Full HD Weatherproof Long Focus Type Network Camera