زدن سوکت شبکه یکی از قسمت های نصب دوربین مداربسته شبکه است. در این مطلب به آموزش زدن سوکت شبکه برایدوربین مدار بسته شبکه می پردازیم.

تجهیزات مورد نیاز

کابل CAT5 یا CAT6 شبکه، پرس شبکه، سیم لخت کن یا کاتر، سوکت RJ-45 CAT5 یا RJ-45 CAT6

تجهیزات-زدن-سوکت-شبکه,,تجهیزات مورد نیاز برای زدن سوکت شبکه

تجهیزات مورد نیاز

در رابطه با انتخاب نوع کابل شبکه حتما به شرایط محل نصب و نوع کاربری کابل توجه کنید. سوکت شبکه با توجه به نوع کابل انتخاب خواهد شد.

مراحل کار

1- ابتدا کابل شبکه را به اندازه حدود 2.5سانتی متر مانند شکل لخت می کنید. برای لخت کردن کابل می توانید از سیم لخت کن یا کاتر استفاده کنید.

لخت-کردن-کابل-شبکه,,نحوه لخت کردن کابل شبکه

نحوه لخت کردن کابل شبکه

2- سیم های موجود در کابل را کاملا باز کنید و آنها را با توجه به رنگشان زوج کنید. (مثلا کابل نارنجی و سفید نارنجی در یک زوج قرار می گیرند.)

زوج-کردن-کابل-شبکه,,زوج کردن کابل شبکه

نحوه زوج کردن سیم ها

3- با توجه به نوع اتصال مورد نظرتان (استریت یا کراس) سیم ها را در دست مرتب می کنید. ترتیب رنگ سیم ها برای هر یک از انواع اتصالات را در شکل زیر می بینید. همانطور که در شکل مشخص است در اتصال کراس یکی از سرهای کابل دارای رنگ بندی متفاوت است. در ادامه به کاربرد کابلهای کراس هم اشاره خواهیم کرد.

کابل-شبکه-استریت,,رنگ بندی کابل شبکه استریت

نحوه رنگ بندی در اتصال استریت
کابل-شبکه-کراس,,نحوه رنگ بندی کابل شبکه کراس

نحوه رنگ بندی در اتصال کراس

4- پس از مرتب کردن رنگ ها با توجه به اتصال آنها، سر سیم ها را صورت کاملا صاف قیچی می کنید به طوری که حدود 1.3 سانتی متر از سیم ها سخت بماند. توجه کنید که لخت مانند زیاد سیم ها باعث می شود کابل به خوبی با سوکت متصل نشود.

قیچی-کردن-کابل-شبکه,,صاف کردن کابل شبکه

نحوه قیچی کردن سیم ها

5- پس از قیچی شدن سیم ها آنها را به همان صورت وارد سوکت می کنید تا به شکل زیر در آید. توجه کنید که سیم ها حتما مانند عکس تا ته سوکت رفته باشند. به نحوه قرار گیری عایق آبی رنگ کابل هم توجه داشته باشید. عایق حتما باید تا داخل سوکت برسد.

زدن-سوکت-شبکه,,زدن سوکت شبکه دوربین مداربسته

نحوه قرار گرفتن سیم ها در سوکت

6- در مرحله نهایی سوکت را مانند شکل به وسیله دستگاه پرس، پرس کنید. دسته های پرس را محکم فشار دهید تا از اتصال درست سیم ها با سرسوکت مطمئن شوید.

پرس-زدن-سوکت-شبکه,,پرس کردن سوکت شبکه

پرس کردن سوکت شبکه

7- یک سر از کابل شما قابل استفاده است.

چه زمانی از کابل شبکه استریت یا کراس استفاده می کنیم؟

در صورتی که نیاز به اتصال دستگاهی به سوئیچ یا روتر باشد باید از اتصال استریت استفاده کرد. در رابطه با NVRهای POE که برای هر دوربین سوکت متفاوت دارند نیز از اتصال استریت استفاده کرد.
اما در صورتی که نیاز به اتصال مستقیم دوربین شبکه به کامپیوتر باشد باید از اتصال کراس استفاده کنید.