شرکت آبگیر بیلقان

  • شرکت ایمن سازان پیشرو - دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس

 مراحل اجرایی و عملیاتی در آبگیر بیلقان که در فاصله 29 کیلومتری سد کـرج واقـع شده است ، عبارت اند از : دریافت آب خام از سد کرج ، تصفیـه فیزیـکی آب در محـل ، رسـوب‌گیـری آب در مـحـل حـوضـچـه‌هـا و تـخلیــه رسـوبات حوضچه‌ها و کانال‌های ارتباطی ، تماس مسـتمر با مرکز هماهنگـی و کنتـرل آب تهران ، تزریق کلر به آب خام ، حفاظت ، مراقبت و نگهداری خطـوط انتقال آب خام از بیلقان به تهران و تحـویل آب زراعی شبکه آبیاری کرج از دیگر مراحـل اجرایی در این آبگیر است.

سیستم دوربین مداربسته بالغ بر40 دوربین ثابت و متحرک آنالوگ جهت نظارت محوطه و محیط پیرامون در منطقه کوهستانی آبگیر نصب گردیده است.
کلیه دوربینها بر روی دکلهای 4 و 8 متری نصب و بستر کابل کواکسیال و برق با متراژ 5000 متر برای این سیستم آماده شده است. سیستم منصوبه دارای2 مرکز کنترل مجزا در قسمت شمالی و جنوبی مجموعه می باشد که ارتـباط این سیستمها با هم از طریق فیبرنوری برقرار و با وضوح بالا تصاویر را به نمایش می گذارند.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.