شرکت خدماتی چاه های نفتی

  • شرکت ایمن سازان پیشرو - دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس

یکی از بزرگترین کمپانی های بیـن المللی خدمات دهنده چـاههای نـفتی با 115000 نفـر کـارمند از 140 ملیـت متفاوت در 85 کشور که بیش از 80 سال از قابلیتهای خود برای ارائه بهتـرین راه حلها برای بهبود عملکرد در این زمینه فعالیت می کند. شایان ذکر است به لحاظ اطلاعات محرمانه این سازمان از ذکر نام آن خودداری میگردد.
سیستم های اجرا شده در مرکز فوق الذکر به لحاظ حساسیت بالا این سازمان دارای رتبه بندی A از لحاظ امنیتی بوده و تحت نظارت ناظر خارجی مطابق با استانداردهای بین المللی نصب گردیده است نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری هوشمند و هماهنگی آن با سیستم کنترل تردد هوشمند ، این امکان را فراهم آورده که کوچکترین وقایع ، و رد یابی دقیق پرسنل در این مراکز به سادگی امکان پذیر باشد.
سیستم دوربین مداربسته مشتمل بر دوربینهای سقفی ، صنعتی و متحرک آنالـوگ جهت نظارت کل محیط که به یک سیستم کنترل دیجیتال هوشمند متصل است و قـادر می باشد تصاویر را به مـدت زمان طولانی آرشیـو و بـا سیستم کنترل تردد و اعلام حریق مجموعه ارتباط مستقیم داشته باشد.

همچنین سیستم کنترل تردد هوشمند جهت کنترل کلیه دربهای مجموعه با سطوح دسترسی تفکیک پذیر ، مشخص گردیدن موقعیت دقیق مکانی پرسنل و حضور و غیاب همراه با گزارشگیری دقیق و کامل بر اساس زمان ، تاریخ و شخص مورد نظر نصب گردیده که کلیه سیستمهای منصوبه از طریق شبکه داخلی در دفتر مرکزی تهران کنترل و مانیتور می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.