شرکت مادر تخصصی فرودگاه کشوری

  • شرکت ایمن سازان پیشرو - دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس
  • دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک و ژئوویژن و ویدئوتک و پارادوکس

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور بمنظور ایجاد و نگهداریو اداره فرودگاههای کشور وابسته به سازمان هواپیمایی کشـور درسال 1367 تاسیس گردید و به عنوان شرکت مادر تخصصی تلقی،و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابریگردیده و در حال حاضر طبـق قوانین و مقـررات شـرکتهای دولتیاداره میشود.پس از برگزاری مناقصه سیستم دوربین مدار بسته و کسب امتیاز ،شرکت ایمن سازان پیشرو موفق به نصب و راه اندازی دوربینهای ثابت و متحرک در کل محیط گردید. کلیه دوربینها به سیـستم کنترلی دیجیتال متصل و کنترل دوربینهای متحرک نیز از طریق کی برد انجام می پذیرد ، همچنین جهت ایجاد
مراکـز کنترل فرعی از سیـستم مـاتریکس سـوئیچری استفاده شـده که چهـار مرکز فرعی با وضوح بالا و سرعت واقعی را برای مجموعه
ایجاد نموده است. شایان ذکراست کلیه تجهیزات به لحاظ حساسیت محیط با استاندارد بالا نصب و در برابر اضـافه ولتـاژها و میـدانهای الکتـرو مغنـاطیسی ناشی ازصـاعقه بـواسـطه اجـرای سیـستم زمیــن ( Earth) و نـصب ارستـرهـای حفـاظـتی مـحفـوظ شده

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.