مرا کز صنعتی و کـارخانه ها
 
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانجات ذوب فلزات فجر ( صبا باطری )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تزریق پلاستیک ماشینهای اداری ماد ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سهـامی ارج
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تولید صنعتی انرژی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سیمان بهبهان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه هود کن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیرین نوین
 • فروش سامانه نظارت تصویری کارخانه داداش و برادر ( آیدین )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پاک چوب خوزستان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تهران پی وی سی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه آویـژه دارو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه زامیــاد
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کـولـر ایـران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه متالوژی رازی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گروه صنعتی تاژ
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو ( ایساکو )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گواه ایران خودرو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری هلدینگ اسپندار شرکت سیمان فراز فیروزکوه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه توان گاز
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پاکنام
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کانون ایران نوین (صبا شهر)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه زربند
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانجات گروه صنعتی سدید
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ماشین کاران اراک
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه حباب ساز
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری گروه صنعتی شمشال
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کویر تایر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تایر کورد
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بهداد شیمی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیمیایی بهداش
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ماشین سازی منگان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سبلان سوله کاران
 • مشاوره و طراحی سامانه نظارت تصویری کارخانه سیمان آبیک
 • خدمات مشاوره ، سرویس و نگهداری سامانه نظارت تصویری شرکت نفت بهران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری مجتمع صنعتی داریان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شرکت رنو پارس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بتن فربت
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه دیبا انرژی سینا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ایمن آذین
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کاغذ سازی ساوه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه جلو بندی ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه نو آوران صنعت افرند
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ایران تزریق پمپ
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کیا تهویه سپهر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت کارخانه مانا کویر
 • طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری کارخانه روغن صنـعتـی جنـوب
 • طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری کارخانه خـشکبـار آذربـایـجان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع داروسازی باریـج اسانس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه نـورد فـولاد آریـان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع بسته بندی زریـن گـوشت
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شـکوه طعام قم
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیرین فام قم
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه موتور سیکلت سازی بـرزیـن قـم
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شرکت بـادبـنـد
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیشه ویـال قزوین
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بانی چو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه چراغ سازی مدرن
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گـل پـیـکر
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گـلد ایـران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه قالب خـودرو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع بستـه بندی مومنی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مرکب ایـران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع غذایـی ارمغـان طوبـی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه دستکش حریر ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه اکسـیر پروتئیـن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه انرژی سـازان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بوژان رزیـن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری صنایع فولاد گسترش
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه فـولاد نیـاکـان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه چراغ سـازی مدرن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه لابراتورهای گیاهی طبیعت زنده
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پـارس اکـسیژن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ماندانـا شیـمـی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه برشکاری فاضل
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سنگبری پرشین ماربل
 

سـازمان ها و شـرکت ها

 
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و کنترل تردد شرکت سهامی چاپـخانه دولتی ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ملی حفاری ایران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان انتقال خون تهران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری مجتمع ورزشی و تفریحی ارم سبز ( پارک ارم)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ا فرا نـت
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و کنترل تردد هوشمند شرکت رایان ونک
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری پارک آبی چیتگر ( او پارک )
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری تعدادی از پروژه های شرکت بـین المللی عمران سریر
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری تعدادی از پروژه های شرکت ساختمانی هنزا
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری اداره پست استان قزوین و توابع
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت آب و فاضلاب استان البرز آبفا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر
 • فروش و اجرای بخشی از سامانه نظارت تصویری دانشگاه مالک اشـتر
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دانشگاه شهرکرد
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا )
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری نـهاد ریاست جـمـهوری ( واحد گزیـنـش )
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان آب و فاضلاب تهران ( فاطمی )
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان آب تهرانسر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فکور صنعت تهران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان صندوق حمـایت از نـخـبگـان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه کنترل تردد هوشمند شرکت بین المللی آرامکس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه سیستم ضد سرقت دفتـر مرکزی شرکت داروگر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمـه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت پـوشش سازان سبـز
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ایـتـسن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دنـیـای پـردازش
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری کارگزاری کانون بورس ایران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر اتحادیه خرازی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سرقت شرکت کارت ایران خودرو
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت توسعه ملی گاز ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت مهد تاژ
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر مرکزی شرکت آذران پلاستیک
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت هوشمند زمان پارت
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت توسعه اعتماد مهر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نگرش تحلیل سیستم ها
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان بین المللی مهاجرت
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان بورس بانک اقتصاد نوین
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت حمل و نقل بین المللی ارابه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کالا آوران آراز
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نفتی جهان پارس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت مشاوره رتبه بندی ایران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پردیس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت پترو دانیال کیش
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت مبین ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کشتیرانی دریای طلایی پارسیان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت سیمان تیس چابهار
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت لایف برد
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بتن رسام
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت رنگ کانسای ایرانیان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت سایان کارت
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تعاونی هنر توسعه و ارتباطات شایگان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت شین بار
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تولیدی بین المللی دارسو ارس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت حمل و نقل بین الملل نیک تک
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت هوا کنترل ایرمان
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ثبت شرکتهای تهران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ساختمانی رکیندژ
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت پارس کیهان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان اداری شرکت وین تک ( آد پروفیل )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دفاتر شرکت دارویی زربند
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت رویال باختر کیش
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت خدمات کشاورزی ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت لوترا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سرقت دفتر شرکت آریان ماه تاب گستر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دایا سرور
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و کنترل تردد شرکت ول سرویسز ایران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر لواسانات کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری مسجد امام علی (ع) پونک
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری گل فروشی بهار ( اسپرینگ سابق )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سـرقت شـرکت مـرکب ایـران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت فیلپا سیستم
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کـفش آسیـا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت کـاشـی پـارس
 • فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت حمل و نقل بین المللی سپید کارگو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و سیستم ضد سرقت شرکت تـولیـدی پـازل
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ره یـاب
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت سرمـایه گـذاری کـوثـر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تولیدی پـوشـاک یـاکـند
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ژیـزمـان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تعاونی لنز دیدار
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت حوله هنـر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت پـویش ذوب تهران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تـیـسا کـیـش
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شـرکت آی تی ای
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دارویی پـارس روس
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فرا ساحل (صف)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فرا ساحل قشم ( ساختمان شفق )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بـرشکاری مـسیحـا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بـامـراه
 • فروش اجرای سامانه نظارت تصویری انبار شرکت ایـرانـسل
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت بین المللی انی ایران
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ارمغان طبیعت
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ایران برتر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت شهداد لبـن
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نـور نـدا
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کبـودان شیـمی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کوشش توسعه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سرقت شرکت تهران ستورز
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر مرکزی شرکت ساراول
 

نیروگـاه و پـالایشگاه

 
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری دیسپاچینگ مـلی ایران
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری پـیرامون شرکت مدیریت شبکه برق ایران(IGMC)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری پالایشگاه گـاز فـجر جـم
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت پتروشـیمی خراسـان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری پتروشـیمی مبـین
 • فروش سامانه نظارت تصویری شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا ( نیروگاه گازی عسلویه )
 • طراحی و اجرای سامانه کنترل تردد هوشمند شرکت آریان ماه تاب ( نیروگاه رودشور)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت آرین مه باد ( نیروگاه سیاه پوش )
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری نیروگاه  50 مگاواتی کـهنوج
 • فروش سامانه نظارت تصویری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کردستان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تـوزیع بـرق خوزستان
 • فروش لینک ها و کانورترهای فیبر نوری شرکت پـالایش نـفت تهران
 • فروش سامانه نظارت تصویری نیروگاه بـرق رامین
 • فروش سامانه نظارت تصویری پـتروشـیمی شـیراز
 

بیمارسـتانها و داروخـانه ها

 
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بخشی از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان بقیه ا… العظم (عج)
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان و درمانگاه آتـیه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان روزبـه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان بهارلو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان نیروی هوایـی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان البرز
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری مرکز مطالعات اعتیاد بیمارستان فـارابی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری درمانگاه شبانه روزی سـلیـم
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان پـزشکـان فـارابـی
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه بیمارستان عــرفـان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه دکتـر منـصـوری
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه آلفـا
 

نظارت شـهری

 
 • فروش و اجرای سامانه نظارت شهری ، شهر ساوجبـلاغ زیر نظر فرمانداری
 • فروش و اجرای سامانه نظارت شهری ، شهر طالقـان
 • فروش و اجرای سامانه نظارت شهری ، شهر هـادی شهر
 • فروش و اجرای سامانه نظارت شهری ، شهر بـروجـن
 

معـادن

 
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت جهان نمو ، معدن سرخ دیـزج
 • فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گل گهر
 • فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن سیرجان
 • فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن زرند
 • فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گهر زمین
 • فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن چادر ملو
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کاوش کار معدن
 

آژانـس های مسـافرتی

 
 • فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری و سیستم ضد سرقت دفتـر هواپیـمایی آسـمان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری آژانس مسافرتی دریـا مسـیر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه نظارت تصویری آژانس مسافرتی آتـالنـد
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی گـلچین سـفر ایـرانیان
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی نیلگـون
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی خورشـید ونـک
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی خـزر پـرواز
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی ارگ بـم
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی پـرند مهر
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی تعطیلات
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسـافرتی سـفینه
 • طراحی ، فروش و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس سـیمین
 

فروشـگاه و منـازل مسکونی

 
 • بیش از 3000 فروشگاه و منزل مسکونی در ایران توسط این شرکت مجهز به سیـستم نـظارت تـصویـری و ضد سرقت گردیده است.