اعضای شرکت

مدیر عامل

علیرضا صنعتکار


مدیر عامل شرکت ایمن سازان پیشرو فوق تخصص الکتروتکنیک و 11 سال تجربه کاری در مدیریت و کنترل پروژه مختلف

علیرضا پروین آذر


طراح و مدیریت سیستم های امنیتی بسیاری از پروژه های ایمن سازان

خانم مدنی


مدیر مالی شرکت ایمن سازان با بیش از 25 سال سابقه کاری در امور حسابرسی

علیرضا انزوایی


محمدرضا طالبیان


حمیدرضا بیات


حمیدرضا بیات از مسئولین امور فروش و بازاریابی ایمن سازان پیشرو

علیرضا پروین آذر


طراح و مدیریت سیستم های امنیتی بسیاری از پروژه های ایمن سازان

خانم مدنی


مدیر مالی شرکت ایمن سازان با بیش از 25 سال سابقه کاری در امور حسابرسی

علیرضا صنعتکار


مدیر عامل شرکت ایمن سازان پیشرو فوق تخصص الکتروتکنیک و 11 سال تجربه کاری در مدیریت و کنترل پروژه مختلف