دوربین تحت شبکه بولت

دوربین های بولت

WV-S1511LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک بولت

WV-S1531LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک بولت

WV-S1531LTN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک بولت

WV-SP105

دوربین مدار بسته تحت شبکه بولت ثابت

WV-SPV781L

دوربین مداربسته تحت شبکه 4K مقاوم در برابر خرابکاری و آب و هوای نامناسب

WV-SPW311AL

دوربین بالت مداربسته تحت شبکه HD

WV-SPW312L

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت مقاوم در برابر شرایط جوی نا مناسب

WV-SPW531AL

دوربین مداربسته تحت شبکه دید در شب

WV-SPW532L

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت مقاوم در برابر شرایط جوی نا مناسب

WV-SPW611L

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت مقاوم در برابر شرایط جوی نا مناسب

WV-SPW631L

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت مقاوم در برابر شرایط جوی نا مناسب

WV-SPW631LT

دوربین مداربسته تحت شبکه مقاوم در برابر شرایط جوی دشوار