دوربین های صنعتی

دوربین های صنعتی آنالوگ

WV-CP300

دوربین مداربسته ثابت آنالوگ مناسب استفاده 24 ساعته

WV-CP304

دوبین مداربسته آنالوگ پاناسونیک دید در شب با امکانات حرفه‌ای

WV-CP310

دوربین مداربسته آنالوگ با زوم دیجیتال دو برابر مناسب شب و روز

WV-CP314

دوربین مداربسته حرفه‌ای پاناسونیک از نوع صنعتی آنالوگ با ویژگی‌های پیشرفته

WV-CP600

دوربین مداربسته آنالوگ پاناسونیک با تکنولوژی Super Dynamic 6

WV-CP604

دوربین مداربسته Super Dynamic 6 ازنوع صنعتی آنالوگ پاناسونیک مناسب شب و روز

WV-CP620

دوربین مداربسته صنعتی با تکنولوژی Super Dynamic 6 و امکان استفاده در شب و روز

WV-CP624

دوربین مداربسته آنالوگ فشرده دارای تکنولوژی Super Dynamic 6

WV-CP630

دوربین مداربسته آنالوگ با تکنولوژی Super Dynamic 6 و دارای ABS و ABF

WV-CP634

دوربین مداربسته پاناسونیک با تنظیم خودکار موقعیت سنسور تصویر (ABF) و ABS