دوربین های تحت شبکه وندال

دوربین های ضد تخریب

WV-S2511LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2531LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2531LTN

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک

WV-SBV131M

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک مناسب برای محیط های سخت و دشوار.

WV-SW152

دوربین مداربسته تحت شبکه فوق پویا و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SW152M

دوربین مداربسته تحت شبکه فوق پویا و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SW155

دوربین مداربسته سقفی تحت شبکه HD و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SW155MA

دوربین مداربسته سقفی تحت شبکه HD و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SW158

دوربین مداربسته سقفی تحت شبکه Full HD و مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SFV110

دوربین مدار بسته تحت شبکه HD مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SFV130

دوربین مدار بسته تحت شبکه HD مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SFR310A

دوربین مداربسته تحت شبکه دام نقاوم برابر عملیات خرابکاری

WV-SFR611L

دوربین مداربسته تحت شبکه دام نقاوم برابر عملیات خرابکاری

WV-SFR631L

دوربین مداربسته تحت شبکه دام مقاوم در برابر خرابکاری

WV-SFV311A

دوربین مداربسته تحت شبکه HD مقاوم در برابر نفوذ آب و خرابکاری

WV-SFV611L

دوربین مداربسته تحت شبکه متحرک جهت فضای باز 60 فریم در ثانیه

WV-SFV631L

دوربین مداربسته تحت شبکه متحرک جهت فضای باز 60 فریم در ثانیه فول HD

WV-SFV631LT

دوربین مداربسته تحت شبکه متحرک Full HD مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

WV-SFV781L

دوربین مداربسته تحت شبکه سقفی متحرک 4K