کی برد

WV-CU950

کنترل سیستم اترنت با جوی استیک 3D و Jog/Shuttle برای سیستم با واحد پردازش مرکزی