دکمه سوئیچ ژئوویژن

دکمه سوئیچ ژئوویژن

دکمه سوئیچ PB41

 PB41 یک دکمه سوئیچ با استاندارد امریکایی بوده و از پلیت های فولادی ضد زنگ ساخته شده است.این دکمه سوئیچ با سیستم های کنترل دسترسی هماهنگ گشته و امکان خروج از درب را به واسطه فعال یا غیر فعال نمودن لحظه ای قفل الکتریکی فراهم می نماید.

دکمه سوئیچ PB22

PB22 یک دکمه سوئیچ با استاندارد انگلیسی بوده و از پلیت های فولادی ضد زنگ ساخته شده است.این دکمه سوئیچ با سیستم های کنترل دسترسی هماهنگ گشته و امکان خروج از درب را به واسطه فعال یا غیر فعال نمودن قفل الکتریکی فراهم می نماید.

دکمه سوئیچ PB21

PB21 یک دکمه سوئیچ با استاندارد انگلیسی بوده و از پلیت های فولادی ضد زنگ ساخته شده است.این دکمه سوئیچ با سیستم های کنترل دسترسی هماهنگ گشته و امکان خروج از درب را به واسطه فعال یا غیر فعال نمودن قفل الکتریکی فراهم می نماید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.