سرور ديسپاچ ژئوويژن

سرور ديسپاچ ژئوويژن

سرور ديسپاچ ژئوويژن

ایجاد و ویرایش گروه هایی از سرور های GV-Center V2 و مشترکین

قابلیت اداره ی 50 سرور GV-Center V2 و 25000 مشترک سیستم های ژئوویژن

متعادل سازی بار شبکه: پخش درخواستهای سیستم ژئوویژن بین سرورهای GV-Center V2 براساس گروه یا بر اساس  حداقل رابط هاي در دسترس

قابليت اتصال سرور GV-Center V2  به سرور ديسپاچ ژئوويژن

قابلیت مشاهده وقایع و ویدئو های ثبت شده در GV-Center V2

قابلیت کنترل وضعیت آنلاین/آفلاین GV-Center V2

قابلیت مشاهده  اطلاعات مشتركين و کنترل پنل تك نما دوربين

قابليت كنترل PTZ ،نمایش ویدئو و دو خروجی صدا بوسیله كنترل پنل دوربين

بازیابی خودکار ارتباط

سرور ديسپاچ ژئوويژن کامپیوتری با نرم افزار دیسپاچ بوده که با سرور های GV-Center V2 و سیستم های ژئوویژن قادر به کار می باشد. این سرور 25000 سیستم ژئوویژن را به 50 سرور GV-Center V2 متصل نموده و حجم کاری را بین سرور های GV-Center V2 در حالت آنلاین یا آفلاین تقسیم می نماید. همچنین این سرور از تکنیک متعادل کننده بار استفاده می کند که درخواستهاي رخداد هاي سیستم های ژئوویژن را  در شبکه ای از سرورهای GV-Center V2 به طور مساوی توزیع می نماید. در صورت پر شدن ظرفیت یکی از سرورهای  GV-Center V2، دیسپاچ پیام درخواستی را به سرور دیگری که ظرفیت بالاتری داشته باشد ارسال خواهد کرد و اگر سروری دچار اختلال در عملکرد گردد سرور دیگری ادامه ی پردازش را انجام خواهد داد.

مشخصات کامل سرور ديسپاچ ژئوويژن
Details Option
  << Standard Requirements>>
OS Supported 32-bit Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Server 2008 64-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2
 CPU Standard Requirements:Pentium 4, 3.0 GHz with HT Professional Requirements: Core2 Duo E6600, 2.4 GHz
Memory Standard Requirements: 2 x 512 MB Dual Channels Professional Requirements 2 x 1 GB Dual Channels
 Hard Disk 1 GB
Browser
LAN Card
Hardware Internal or External GV-USB Dongle
Software .Net Framework 3.5 SP1 and Chart Control
Graphic Card AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color
DirectX  9.0c
RAM
Dimensions (W x H
<< Software License>>
Free License N/A
Maximum License 50 Center V2 servers, 25000 subscribers from Center V2 servers
Increment for Each License N/A
Optional Combinations 1. Dispatch 2. Dispatch + Vital Sign Monitor
Dongle Type Internal or external
  << Specifications>> 
Backup
 Interface
Audio Input
Video Input
 Supported Numbers of Hosts
Language Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Lithuanian, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish
Audio Compression
Video Compression
Video Resolution
Networking Yes
Bandwidth
 Live View
I/O Control
Playback
Number of User Accounts
Video Codec
Audio Codec

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *