شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن

شمارش تعداد افراد

پشتیبانی از مانیتورهای همساز با HDMI و VGA

مجهز به کنترل از راه دور IR جهت تنظیم منوی صفحه ی نمایش

مجهز به GV-Web Report Lite :سیستم جستجوی افراد از طریق وب با استفاده از شمارش اطلاعات و نمودارها

پشتیبانی از پردازش اطلاعات و آنالیز نمودارها در  GV-Web Report

آژیر هشدار  رفت و آمد در مسیر های ممنوع و تجمع بیش از حد مجاز به هنگام عبور از درب های ورود و خروج

دارای سیستم طراحی محتوی جهت تغییر چیدمان در صفحه نمایش

پشتیبانی از SDHC CARD

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن دو سیستم  Asus Xtion Pro و Asus Xtion Pro Live  را جهت شمارش و آنالیز تعداد افراد عبوری از محل مورد نظر ادغام کرده است. شما  می توانید این سیستم را به مانیتورهای VGA  و HDMI  برای نمایش مستقیم شمارش اطلاعات متصل نموده و تنظیمات دستگاه را از طریق منوی صفحه نمایش سازماندهی نمایید.

در داخل این دستگاه، یک سیستم GV-Web Report Lite برای تسهیل  جستجوی افراد بوسیله شمارش اطلاعات تعبیه گشته است.

مشخصات کامل شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن
Details Option
  << Standard Requirements>>
OS Supported
 CPU
Memory
 Hard Disk
Browser Mozilla Firefox, Google Chrome
LAN Card
Hardware
Software
Graphic Card
DirectX
RAM
Dimensions (W x H (182.3 × 28.9 × 131 mm (7.18 × 1.14 × 5.16 in
<< Software License>>
Free License
Maximum License
Increment for Each License
Optional Combinations
Dongle Type
  << Specifications>> 
Backup
 Interface
Audio Input (3.5 mm Jack (for alarm
Video Input
 Supported Numbers of Hosts
Language On-Screen Display English Web Interface English, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Audio Compression
Video Compression
Video Resolution
Networking
Bandwidth
 Live View
I/O Control
Playback
Number of User Accounts
Video Codec
Audio Codec

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *