GV-Loop Through Card

این کارت جهت دریافت مستقیم سیگنال ویدئویی از GV Capture Card و سپس تفکیک آن به 16 سیگنال و در عین حال حفظ کیفیت ویدئو طراحی شده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *