دوربین آنالوگ پاناسونیک WV-CF300L Series

High resolution 650 TV lines

High sensitivity with Day/Night(IR) dunction: 0.08 lx (Color), 0.008 lx (B/W), 0 lx (B/W LED on) at F1.3 (WV-CF314L)

High sensitivity with Day/Night(IR) dunction: 0.15 lx (Color), 0.015 lx (B/W), 0 lx (B/W LED on) at F2.0 (WV-CF304L)

IR LED equipped: The equipped infrared LED makes it possible to take pictures at 0 (zero) lx.
IR LED irradiation distance 20 m (WV-CF314L)
IR LED irradiation distance 10 m (WV-CF304L)

ABF (Auto Back Focus) ensures easy installation and stable focus in both color and B/W modes.(WV-CF314L)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *