پاناسونیک


WV-S1112 / WV-S1111

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک صنعتی

WV-S1132 / WV-S1131

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک صنعتی

WV-S1511LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک بولت

WV-S1531LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک بولت

WV-S1531LTN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک بولت

WV-S2111L

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2130

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2131

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2131L

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2211L

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2231L

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2511LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2531LN

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک از نوع ضد تخریب

WV-S2531LTN

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک

WV-X6511N

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک

WV-X6531N

دوربین مدار بسته تحت شبکه پاناسونیک

WV-SUD638

دوربین مداربسته تحت شبکه پاناسونیک رباتیک Aero-PTZ مقاوم و با دوام مخصوص ضبط وقایع در مراکز امنیتی خاص و نواحی سخت و خشن طراحی شده است.

WV-CU950

کنترل سیستم اترنت با جوی استیک 3D و Jog/Shuttle برای سیستم با واحد پردازش مرکزی

WV-CF304L

IR LED Day/Night Fixed Dome Camera

WV-CF314L

IR LED Day/Night Fixed Dome Camera