محصولات ویدئوتک

NTC

کاور از جنس فولاد ضد زنگ و حرارتی

NXM

کاور برای نصب و راه اندازی در محیط های پرتکاپو

NXM36

Camera housing for installation in aggressive environments

NTM

Housing for thermal cameras in aggressive environments

NXW

Liquid-cooled camera housing

NTW

Liquid-cooled housing for thermal cameras

NXL

برای لنزهای زوم بزرگ در محیط های پر تکاپو

NTL

Large housing for thermal cameras

MAXIMUS MVXHD

High-spec ex-proof HD camera in a compact design

MAXIMUS MVX

High-spec ex-proof Day/Night camera in a compact design

MAXIMUS MVXT

High-spec ex-proof thermal camera in a compact design

MAXIMUS MHX

Ex-proof housing

MAXIMUS MHXT

Ex-proof housing for thermal cameras

EXH

Ex-proof housing

EXHC000G

Ex-proof housing for thermal cameras

HOV

Side-opening aluminium camera housing

HOV HI-POE IPM

Aluminium housing with IPM technology for IP cameras

HTV

Aluminium housing for thermal cameras

PUNTO

Side-opening technopolymer camera housing

PUNTO HI-POE

Technopolymer housing for IP camera