ایستگاه نظارت مرکزی ژئوویژن

برنامه ایستگاه نظارت مرکزی ژئوویژن راه حل جامعی برای نظارت مرکزی نواحی امنیتی سطح بالا در مراکز تجاری واقع در مناطق بازرگانی،صنعتی و مسکونی ارائه می نماید.این سیستم امنیتی مرکزی می تواند از ایستگاه مرکزی نظارت جهت مدیریت وظایف سنگین نظارت دستگاه DVR به عنوان مثال در یک کازینو استفاده نماید.تعداد زیادی از سیستم های نظارتی می توانند به صدها هزار دوربین متصل شده و با سنسورهای IR،سنسور های حرکت،تشخیص دهنده های آتش،آلارم ها و سیستم های POS هماهنگ گردند.ساختار کامل و قدرتمند شبکه ایستگاه نظارت مرکزی به گونه ای موثر میزان هشدار های نادرست را کاهش داده و ماموران امنیتی را جهت از بین بردن هشدار ها به نواحی مربوطه اعزام می کند.