دوربین مداربسته GV-UBLC1301

دوربین GV-Cloud مجموعه ای از دوربین های تحت شبکه با وزنی کم و آسان جهت نصب و طراحی برای کسب و کارهای کوچک می باشد. هنگامی که حرکتی تشخیص داده می شود، این دوربین تصاویری بصورت فیلم در کارت کوچک SD ذخیره می کند و می تواند در ذخیره سازی ابری GeoVision ذخیره شود.