دیتکتور تشخیص حرکت SLIM-DUAL-PRO ستل

دیتکتور با تکنولوژی دوگانه تشخیص حرکت PIR+MW به همراه عملکرد ضدماسک‌زنی IR

دیتکتور تشخیص حرکت اسلیم-دوآل-پرو به تشخیص حرکت در ناحیه‌ی تحت حفاظت خود می‌پردازد.