سرور Redundant نرم افزار مدیریت تصاویر ژئوویژن

GV-Redundant Server یک سرور ذخيره سازي ویدئو بوده و برای نظارت تصویری در مقیاس وسیع طراحی شده است. این سرور قادر به ضبط تصاویر 128 کانال تحت شبکه ی ميزبان سیستم های ژئوویژن می باشد. همانطور که از نام آن پیداست، این سرور یک نسخه اضافه از کانال های تحت شبکه ی سیستم های ژئوویژن مربوطه تهیه می کند.