نرم افزار مدیریت تصویر GV-Live Streaming ژئوویژن

نرم افزار مدیریت تصویر GV-Live Streaming یک اپلیکیشن موبایلی پولی است که به دوربین دستگاه موبایل اندروید یا iOS شما اجازه میدهد تا از طریق GV-Relay به صورت زنده ویدئوهای خود را برای سیستم مدیریت ویدئویی ژئوویژن ارسال کرده و پخش کنید.

OS Supported: iOS 11.0 or later / Android 8.0 or later

Software Supported: GV-VMS V17.4 / 18.1 or later

GV-Live Streaming-software