نرم افزار مرکزی ژئوویژن V2

GV-Center V2  نسخه ای تخصصی برای شبکه های نظارت امنیتی بزرگ مانند فروشگاه های زنجیره ای است در حالی که GV-Center V2 نسخه ای استاندارد بوده و سی دی نصبی را که زیر مجموعه ی سری نرم افزار های رایگان ژئوویژن می باشد به همراه دارد.این نسخه مناسب شبکه های نظارتی کوچک در محیط های مسکونی است. GV-Center V2نیز تمامی ویژگی های مناسب GV-Center V2 Pro را داراست.