نرم افزار GV-AI FR ژئوویژن

GV-AI FR یک نرم افزار آنالیتیک ویدئویی است که برای ارائه ی قابلیت شناسایی چهره (FR) برای تا سقف 8 کانال از دوربینهای تحت شبکه IP طراحی شده است. این نرم افزار را میتوان با GV-VMS، یک نرم افزار مدیریت ویدئویی و/یا GV-ASManager، یک سیستم کنترل دسترسی ترکیب کرد و به ترتیب برای اهدافی چون ضبط ویدئوی فعال شده با قابلیت FR و/یا مدیریت دسترسی استفاده کرد. برای مشاهده نحوه کارکرد نرم افزار شناسای چهره GV-AI FR ژئویژن، کلیک کنید