کارتخوان کارت مجاورتی CZ-EMM ستل

دستگاه تشخیص بازفرستنده‌ی ۱۲۵ کیلوهرتزی (کارت‌های مجاورتی و تگ‌ها)، پیاده‌سازی عملکردهای کنترل دسترسی را با کمک کنترل پنل‌های اینتِگرا و سیستم‌های کنترل دسترسی درب ACCO و ACCO NET تسهیل می‌نماید.