نرم افزار بک آپ گیری

برنامه ی GV-Backup Center سیستم ذخيره سازي مطمئن و مقرون به صرفه ای برای سیستم ژئوویژن و دستگاه های تحت شبکه ی ژئوویژن به شما ارائه مي دهد. این برنامه قادر است به طور خودکار يك كپي از تصاویر ضبط شده و گزارش روزانه ی محل هاي خارج از سایت تهیه نماید. در صورت وقوع حادثه در محل نصب سیستم ژئوویژن و دستگاه های تحت شبکه ی ژئوویژن اطلاعات ذخیره شده در محل دیگری ذخیره خواهند شد.