GV-BL130D

این دوربین برای محیط های بیرونی طراحی شده اند.دارای 16ال.ای.دی برای دید در شب می باشد..قابلیت پشتیبانی از 12 ولت مستقیم و 24 متناوب