GV-UBL2411

دوربين تحت شبكه ژئوويژن UBL2411 برای محیط بیرونی طراحی شده است و دارای حفاظت کامل در برابر گرد و غبار وآب و تنظیم از راه دور توسط کاربر برای زوم و فوکوس از طریق وب است.