NVR V5 – 3U, 16 / 8-Bay دستگاه ضبط تصاویر ژئوویژن

GV-Hot Swap NVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات می گردد. همچنین سیستم نظارتی ژئوویژن سیستم GV-Hot Swap NVR System V5 رابه 32 کانال صوتی و تصویری مجهز ساخته است. قابلیت شبکه ای آن امکان دسترسی و کنترل از راه دور سیستم را فراهم کرده است. علاوه بر این سازگاری این سیستم با لوازم جانبی سیستم های ژئوویژن قابلیت پاسخگویی به هر نیاز و سطح بودجه ای را امکان پذیر ساخته است.

همچنین به دلیل سازگاری این سیستم با دستگاه های سایر برندها، GV-NVRامکان نظارتی یکپارچه را برای آن فراهم نموده است.