دیگر پروژه ها

افتخار میکنیم که بیش از 3000 فروشگاه و منزل مسکونی در ایران توسط این شرکت مجهز به سیـستم نـظارت تـصویـری و ضد سرقت گردیده است

 1. 1
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع داروسازی بـاریـج اسـانـس
 2. 2
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه نـورد فـولاد آریـان
 3. 3
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع بسته بندی زریـن گـوشت
 4. 4
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شـکوه طـعام قـم
 5. 5
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیـرین فام قـم
 6. 6
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه موتور سیکلت سازی بـرزیـن قـم
 7. 7
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شرکت بـادبـنـد
 8. 8
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیشه ویـال قـزویـن
 9. 9
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بانی چو
 10. 10
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه چـراغ سـازی مـدرن
 11. 11
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گـل پـیـکر
 12. 12
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گـلد ایـران
 13. 13
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه قالـب خـودرو
 14. 14
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع بـستـه بـنـدی مومـنی
 15. 15
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مرکـب ایـران
 16. 16
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع غـذایـی ارمـغـان طـوبـی
 17. 17
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه دستـکش حـریـر ایـران
 18. 18
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه اکـسـیـر پـروتـئـیـن
 19. 19
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه انـرژی سـازان
 20. 20
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بـوژان رزیـن
 21. 21
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری صنایع فولاد گسترش
 22. 22
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه فـولاد نیـاکـان
 23. 23
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه چـراغ سـازی مـدرن
 24. 24
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مـحمـدی
 25. 25
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پـارس اکـسیـژن
 26. 26
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مـانـدانـا شیـمـی
 27. 27
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه برشکاری فاضل
 28. 28
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سنگـبـری پـرشـیـن مـاربـل
 29. 29
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سنگـبـری پـرشـیـن مـاربـل
 30. 30
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه خـشکبـار آذربـایـجان
 31. 31
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه روغن صنـعتـی جنـوب
 32. 32
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پاک رای کالا
 33. 33
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بهداد شیمی
 34. 34
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تایر کورد
 35. 35
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کویر تایر
 36. 36
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شرکت شونیز
 37. 37
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه حباب ساز
 38. 38
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ماشین کاران اراک
 39. 39
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانجات گروه صنعتی سدید
 40. 40
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه زربند
 41. 41
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کانون ایران نوین (صبا شهر)
 42. 42
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پاکنام
 43. 43
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه توان گاز
 44. 44
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری هلدینگ اسپندار شرکت سیمان فراز فیروزکوه
 45. 45
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گواه ایران خودرو
 46. 46
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو ( ایساکو )
 47. 47
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گروه صنعتی تاژ
 48. 48
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه متالوژی رازی
 49. 49
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کـولـر ایـران
 50. 50
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه جـلوبندی خودروی ایـران
 51. 51
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه آویـژه دارو
 52. 52
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تهران پی وی سی
 53. 53
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پاک چوب خوزستان
 54. 54
  طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری کارخانه داداش و برادر ( آیدین )
 55. 55
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیرین نوین
 56. 56
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه هود کن
 57. 57
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سیمان بهبهان
 58. 58
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تولید صنعتی انرژی
 59. 59
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سهـامی ارج
 60. 60
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تزریق پلاستیک ماشینهای اداری ماد ایران
 61. 61
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانجات ذوب فلزات فجر ( صبا باطری )
 62. 62
  اجرای سامانه نظارت تصویری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 63. 63
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دانشگاه شهرکرد
 64. 64
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا )
 65. 65
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری نـهاد ریاست جـمـهوری ( واحد گزیـنـش )
 66. 66
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان آب و فاضلاب تهران ( فاطمی )
 67. 67
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان آب تهرانسر
 68. 68
  طراحی واجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فکور صنعت تهران
 69. 69
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان صندوق حمـایت از نـخـبگـان
 70. 70
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 71. 71
  طراحی و اجرای سامانه کنترل تردد هوشمند شرکت آرامکس
 72. 72
  طراحی و اجرای سامانه سیستم ضد سرقت دفتـر مرکزی شرکت داروگر
 73. 73
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت توسعه سرمایه گذاری صنـعت بـیـمـه
 74. 74
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت پـوشـش سـازان سـبـز
 75. 75
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ایـتـسن
 76. 76
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دنـیـای پـردازش
 77. 77
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارگزاری کانون بورس ایران
 78. 78
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بخشی از سازمان انرژی اتمی ایران
 79. 79
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کارت ایران خودرو
 80. 80
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت توسعه ملی گاز ایران
 81. 81
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت مهد تاژ
 82. 82
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر مرکزی شرکت آذران پلاستیک
 83. 83
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت هوشمند زمان پارت
 84. 84
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت توسعه اعتماد مهر
 85. 85
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نگرش تحلیل سیستم ها
 86. 86
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان بین المللی مهاجرت
 87. 87
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان بورس بانک اقتصاد نوین
 88. 88
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت حمل و نقل بین المللی ارابه
 89. 89
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کالا آوران آراز
 90. 90
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا
 91. 91
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نفتی جهان پارس
 92. 92
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ثبت شرکتهای تهران
 93. 93
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ساختمانی رکیندژ
 94. 94
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت پارس کیهان
 95. 95
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان اداری شرکت وین تک ( آد پروفیل )
 96. 96
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دفاتر شرکت دارویی زربند
 97. 97
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت رویال باختر کیش
 98. 98
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت خدمات کشاورزی ایران
 99. 99
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت لوترا
 100. 100
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سرقت دفتر شرکت آریان ماه تاب گستر
 101. 101
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دایا سرور
 102. 102
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و کنترل تردد شرکت ول سرویسز ایران
 103. 103
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر لواسانات کمیته امداد امام خمینی (ره)
 104. 104
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)
 105. 105
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سرقت ساختمان نامدار
 106. 106
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری گل فروشی بهار ( اسپرینگ سابق )
 107. 107
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سـرقت شـرکت مـرکب ایـران
 108. 108
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت فیـلـپا سیـستـم
 109. 109
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کـفش آسیـا
 110. 110
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت کـاشـی پـارس
 111. 111
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت حمل و نقل بین المللی سپـیـد کـارگـو
 112. 112
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و سیستم ضد سرقت شرکت تـولیـدی پـازل
 113. 113
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ره یـاب
 114. 114
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت سرمـایه گـذاری کـوثـر
 115. 115
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تولیدی پـوشـاک یـاکـند
 116. 116
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ژیـزمـان
 117. 117
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تـعاونی لنـز دیـدار
 118. 118
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت حـولـه هـنـر
 119. 119
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فـولـمـن
 120. 120
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تـیـسا کـیـش
 121. 121
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شـرکت آی تی ای
 122. 122
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دارویی پـارس روس
 123. 123
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فـرا ساحـل ( صـف )
 124. 124
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فـرا ساحـل قـشـم ( ساختمان شفق )
 125. 125
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بـرشکاری مـسیحـا
 126. 126
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بـامـراه
 127. 127
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری انبار شرکت ایـرانـسل
 128. 128
  طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت بین المللی انــی ایران
 129. 129
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ارمغـان طـبیعت
 130. 130
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ایران برتر
 131. 131
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت شهداد لبـن
 132. 132
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نـور نـدا
 133. 133
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کبـودان شیـمی
 134. 134
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کوشش توسعه
 135. 135
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تهران ستورز
 136. 136
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر مرکزی شرکت ساراول
 137. 137
  طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری پتروشیمی شیراز
 138. 138
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری پالایشگاه گاز فجر جم
 139. 139
  طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری نیروگاه برق رامین
 140. 140
  طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری پتروشیمی شیراز
 141. 141
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری پالایشگاه گاز فجر جم
 142. 142
  طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری نیروگاه برق رامین
 143. 143
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری توزیع برق خوزستان
 144. 144
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری نیروگاه 50 مگاواتی کهنوج
 145. 145
  طراحی و اجرای سامانه کنترل تردد هوشمند نیروگاه رودشور
 146. 146
  طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گل گهر
 147. 147
  طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن سیرجان
 148. 148
  طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن زرند
 149. 149
  طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گهر زمین
 150. 150
  طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن چادر ملو
 151. 151
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کاوش کار معدن
 152. 152
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان بقیه ا… العظم (عج)
 153. 153
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان و درمانگاه آتــیه
 154. 154
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان روزبـه
 155. 155
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان بهارلو
 156. 156
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان نیروی هوایـی
 157. 157
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان البرز
 158. 158
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا
 159. 159
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری مرکز مطالعات اعتیاد بیمارستان فـارابی
 160. 160
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری درمانگاه شبانه روزی سـلیـم
 161. 161
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان پـزشکـان فـارابـی
 162. 162
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه بیمارستان عــرفـان
 163. 163
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه دکتـر منـصـوری
 164. 164
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه آلفا
 165. 165
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان پزشکان ملکان
 166. 166
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و سیستم ضد سرقت دفتـر هواپیـمایی آسـمان
 167. 167
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری آژانس مسافرتی پرنده سفید
 168. 168
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری آژانس مسافرتی ستـاره کـیـش
 169. 169
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی پـیـام
 170. 170
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی نیلگون
 171. 171
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی خورشید ونک
 172. 172
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی خزر پرواز
 173. 173
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی ارگ بم
 174. 174
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی پرند مهر
 175. 175
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی تعطیلات
 176. 176
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی سفینه
 177. 177
  طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس سیمین
 178. 178
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری مدرسه سفـارت پـاکستـان
 179. 179
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت کـانـادا
 180. 180
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت انـدونـزی
 181. 181
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت هنـدوسـتـان
 182. 182
  طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت لـبنـان