Tag Archives: با کیفیت

همان طور که میدانید هر راه حل امنیتی ممکنه ایراد هایی هم داشته باشد. دوربین مدار بسته هم از این امر مستثنا نیست. وقتی چهره مجرم کاملا پوشیده باشه خیلی از مجرمان برای در دام نیفتادن دوربین های امنیتی صورت خود را به طور کامل میپوشانند. در اینگونه موارد تشخیص مجرم بسیار سخت میشود ولی […]