Tag Archives: جئو ویژن

شرکت GeoVision به تازگی از محصول جدید خود رو نمایی کرد.این محصول تاثیر مثبتی بر روی مدیریت پارکینگ دارد و باعث صرف جویی در زمان می شود.GV-RU9003 UHF که یک Reader با فاصله طولانی است میتواند به راحتی با GV-ASManager یکپارچه شود و یک سیستم کنترلی کاملا کاربردی را برای پارک راحت تر به وجود آورد.