Tag Archives: دوربین تونل

هزاران کیلومتر تونل در سراسر جهان وجود دارد. برای بسیاری از ساکنین شهرهای بزرگ، انجام رفت و آمدهای روزانه در زیرزمین طبیعی به نظر میرسد. علیرغم این رفت و آمد آسوده ی روزانه، از لحاظ مهندسی چالش های بزرگی در برابر حفظ امنیت جریان ترافیک در زیرزمین یا درون کوه وجود دارد که تعداد افراد […]