Tag Archives: فریم ور

تایید وجود راه نفوذ امنیتی (Backdoor) در محصولات هایک ویژن دپارتمان امنیت ملی ICS-CERT آمریکا با تایید نتایج تحقیق Montecrypto، محققی که مشکلات امنیتی هایک ویژن را پیشتر منتشر کرده بود نکات بیشتری در این باره عنوان کرده است. افشای وجود حفره امنیتی درب پشتی (Backdoor) محصولات هایک ویژن دو ماه قبل پژوهشگری با نام […]