Tag Archives: مجله a&S

دوربین های حرارتی به عنوان یک راهکار میتوانند بخش عظیمی از نویز ایجاد شده با توجه شرایط محیطی را، مخصوصا در فضاهای باز کاهش دهند و در عین کاهش آلارم خطا، شناسایی و دنبال کردن اهداف موردنظر را برای الگوریتم های تحلیل محتوای ویدئویی (VCA﴾ آسانتر سازند. یکی از تصورات غلط معمول در مورد تحلیل […]

هزاران کیلومتر تونل در سراسر جهان وجود دارد. برای بسیاری از ساکنین شهرهای بزرگ، انجام رفت و آمدهای روزانه در زیرزمین طبیعی به نظر میرسد. علیرغم این رفت و آمد آسوده ی روزانه، از لحاظ مهندسی چالش های بزرگی در برابر حفظ امنیت جریان ترافیک در زیرزمین یا درون کوه وجود دارد که تعداد افراد […]