Tag Archives: کنترل دسترسی

از گذشته تا کنون، بشر متکی بر اقیانوس ها بوده است. با شروع معاملات با کشورهای دیگر، اهمیت بندرگاه های اطراف جهان افزایش یافته و امروزه این بندرگاه ها نقشی کلیدی را به عنوان بخشی مهم در زیربنای حمل و نقل جهانی ایفا میکنند. این بندرگاه ها باعث باز شدن دروازه ای رو به سوی جهان بیرونی […]

اثرانگشت هنوز هم به عنوان بیومتریک اصلی در دستگاه های کارت خوان و کنترل دسترسی تلقی میگردد. با این حال برخی از محدودیت ها کاربران را بر آن داشته است که به دنبال امکانی برای افزودن سایر بیومتریک ها در کنار اثرانگشت باشند. بنابراین چهره تبدیل به راهکاری عملی و موفق میشود. بیومتریک متداول برای کنترل دسترسی، استفاده از اثرانگشت […]

سیستم کنترل دسترسی برای مدت های زیادی است که کارکرد اصلی خود را انجام داده است – این کارکرد اصلی به معنای صدور اجازه ی ورود به افراد مجاز و در نتیجه مراقبت از جان و مال افراد میباشد. اما با گذر زمان، جز امکان باز کردن دربها از سوی سیستم های کنترل دسترسی، شاهد […]