کاورهای ضد زنگ ویدئوتک

NTC

کاور از جنس فولاد ضد زنگ و حرارتی

NXM

کاور برای نصب و راه اندازی در محیط های پرتکاپو

NXM36

Camera housing for installation in aggressive environments

NTM

Housing for thermal cameras in aggressive environments

NXW

Liquid-cooled camera housing

NTW

Liquid-cooled housing for thermal cameras

NXL

برای لنزهای زوم بزرگ در محیط های پر تکاپو

NTL

Large housing for thermal cameras


NXFIGRU

فیلتر هوا گروهی

VIPNX

برف پاک کن کاور

NXWBS1

براکت دیواری

NXWBL

براکت دیوار برای کاور NXL

NXCOL

POLE MOUNT ADAPTOR

NXCW

CORNER MOUNT ADAPTOR

NXFWBT

EXTENSION BRACKET FOR PARAPET MOUNTING