آژير SD-6000 R ستل مجهز به سیگنال‌دهی نوری

آژير مطابق با استاندارد EN50131 Grade 2 و مجهز به سیگنال‌دهی نوری

SD-6500 یک آژیر مخصوص فضای باز با سیگنال‌دهی نوری است که از یک بلندگوی دینامیک برای ایجاد صدا استفاده می‌کند. به لطف تکنولوژی حفاظتی این دستگاه در برابر خطرات محیطی، SD-6500 کاملا مطابق با استانداردهای EN50131 برای دستگاه‌های Grade 2 است. ویژگی‌های مضاعف تعبیه شده در طراحی این سیستم، همچون درب لولادار آن باعث تسهیل نصب می‌شود.