آژير SP-4004 R ستل مجهز به سیگنال‌دهی نوری

آژير مطابق با استاندارد EN50131 Grade 2 و مجهز به سیگنال‌دهی نوری

آژير SP-4004 با داشتن تکنولوژی حفاظتی خود در برابر شرایط محیطی نامساعد خود را از سایر سیستم‌ها متمایز می‌سازد. این قابلیت به این سیستم کمک می‌کند تا با الزامات دشوار استاندارد EN50131 Grade 2 سازگاری پیدا کند. باتری پشتیبان اختیاری به شما این امکان را می‌هد که از SP-4004 روی حالت مستقل و برای نصب در مکان‌هایی استفاه کنید که در معرض خطر دستکاری قرار دارند.