آژير SP-6500 R ستل مجهز به سیگنال‌دهی نوری

آژير مطابق با استاندارد EN50131 Grade 2 و مجهز به سیگنال‌دهی نوری

SP-6500 یک آژیر مخصوص فضای باز با سیگنال‌دهی نوری است که به لطف تکنولوژی حفاظتی آن در برابر خطرات محیطی، کاملا مطابق با استانداردهای EN50131 است. ویژگی‌های مضاعف به کار گرفته شده در طراحی این سیستم، همچون درب لولادار آن باعث تسهیل نصب آن می‌شود.