دیتکتور تشخیص حرکت SLIM-DUAL ستل

دیتکتور با تکنولوژی دوگانه تشخیص حرکت PIR+MW

 

دیتکتور تشخیص حرکت اسلیم-دوآل به تشخیص حرکت در ناحیه‌ی تحت حفاظت خود می‌پردازد. این دستگاه را می‌توان روی نگهدارنده‌ی پایه‌ی دیواری-سقفی قابل‌تنظیم براکت دی نصب کرد