دیتکتور تشخیص حرکت SLIM-DUAL-PET ستل

دیتکتور با تکنولوژی دوگانه تشخیص حرکت PIR+MW و ایمن در برابر حیوانات خانگی تا ۲۰ کیلوگرم

                                         

دیتکتور تشخیص حرکت اسلیم-دوآل-پت به تشخیص حرکت در ناحیه‌ی تحت حفاظت خود می‌پردازد.