رابط ویدئویی ژئوویژن

رابط ویدئویی ژئوویژن یک سرور  جریان دهی ویدئویی است که برای نظارت تصویری در مقیاس وسیع طراحی شده است و قادر به دریافت داده از 128 دوربین و دستگاه های ویدئویی تحت شبکه مختلف می باشد. علاوه بر این، این سرور می تواند تا 300 کانال را بین سرویس گیرنده های خود که شامل GV-System (سیستم NVR/DVR )، GV-GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)، GV-Mobile Server، GV-Control Center (سیستم نظارت مرکزی) و Multi View (نرم افزار نظارتی) می باشند، توزیع نماید. با استفاده از رابط ویدئویی  نرخ دلخواه فریم، به هنگام بارگذاری CPU قابل دستیابی بوده و استفاده از پهنای باند توسط دستگاه های ویدئویی تحت شبکه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.