ریموت کنترل آی آر لوازم جانبی ژئوویژن

امکان کنترل از راه دور سیستم ژئوویژن را فراهم می سازد.