ماژول تنظیم پرده/کرکره KNX-BSA12L سَتِل

KNX-BSA12L یک دستگاه تنظیم پرده/کرکره است که به شما اجازه می‌دهد تا حرکت چیزهایی چون پرده‌های افقی و درهای کرکره‌ای را تحت کنترل داشته باشید. این دستگاه شما را قادر می‌سازد تا حرکت پنجره‌های الکترونیکی را نیز کنترل کنید. ماژول KNX-BSA12L طراحی شده است تا دستگاه‌های با موتور 24 ولتی DC را کنترل کنید. این ماژول 2 خروجی فیزیکی با دو کانال منطقی متناظر دارد. هر کانال اجازه‌ی کنترل پرده/کرکره یا پنجره‌ی انتخابی‌تان را به شما می‌دهد.