نرم افزار ضبط ژئوویژن

GV-Recording Server يك نرم افزار ضبط ویدئویی است که برای نظارت تصویری در مقیاس وسیع طراحی شده است و قادر به دریافت و ضبط ویدئو از 128 کانال دوربين تحت شبکه می باشد. در این نرم افزار با تنظيمات هر دوربين تحت شبكه بوسیله رابط کاربری لمسي تحت وب، امکان ضبط يكنواخت ویدئو بر اساس تشخیص حرکت، دستور هاي I/O و یا مطابق با يك برنامه از پيش تعيين شده، فراهم گشته است.

علاوه بر این، GV-Recording Serverمی تواند تا 300 کانال را بین سرویس گیرنده های خود شاملGV-System  (سیستم ضبط ديجيتال يا تحت شبكه NVR/DVR )، GV-GIS(سیستم اطلاعات جغرافیایی ژئوويژن)، GV-Mobile Server (سرور موبايل ژئوويژن) ، GV-Control Center(سیستم نظارت مرکزی ژئوويژن) و Multi View(نرم افزار انتقال تصوير ژئوويژن) توزیع نماید. با استفاده از این نرم افزار هنگامي كه بار روي CPU افزايش يابد و پهنای باند دوربين هاي تحت شبکه به میزان قابل توجهی کاهش یابد نيز نرخ دلخواه فریم قابل دستیابی است.