نرم افزار کنترل دسترسی ژئوویژن

GV-AS Manager راه حلی برای کنترل دسترسی شبکه ای،مناسب برای کسب و کارهای کوچک و شرکت های چند ملیتی که دارای نمایندگی در سراسر جهان هستند ارائه می دهد.این سیستم قادر به کنترل 255 واحد GV-AS یا سیستم های GV-EV Controller بوده و از 40000 کارت پشتیبانی می کند.همچنین می توان دستگاه های تحت شبکه را از طریق شبکه به GV-AS Manager متصل نمود تا امکان تهیه تصاویر ویدئویی زنده و بازپخش تصاویر ضبط شده مرتبط با وقایع را فراهم سازند.