کارتخوان کارت مجاورتی CZ-EMM3 ستل

دستگاه تشخیص بازفرستنده‌ی ۱۲۵ کیلوهرتزی (کارت‌های مجاورتی و تگ‌ها) پیاده‌سازی عملکردهای کنترل دسترسی را با کمک کنترل پنل‌های اینتِگرا و سیستم‌های کنترل‌ دسترسی درب ACCO و ACCO NET تسهیل می‌نماید. محظه‌ای مقاوم در برابر شرایط آب‌وهوایی مختلف که باعث تسهیل نصب کارتخوان در فضاهای باز می‌گردد.