کارتخوان کارت مجاورتی CZ-EMM4 ستل

دستگاه تشخیص بازفرستنده‌ی ۱۲۵ کیلوهرتزی (کارت‌های مجاورتی و تگ‌ها)پیاده‌سازی عملکردهای کنترل دسترسی را با کمک کنترل پنل‌های اینتِگرا و سیستم‌های کنترل دسترسی درب ACCO و ACCO NET تسهیل می‌نماید. محظه‌ای مقاوم در برابر شرایط آب‌وهوایی مختلف که باعث تسهیل نصب کارتخوان در فضاهای باز می‌گردد و می‌توان از قابلیت دگمه‌ای این دستگاه جهت بکارگیری عملکرد برقراری تماس استفاده نمود.